Jana Bařinková

Bachelor's thesis

Possibilities of using solar systems in Albania

Possibilities of using solar systems in Albania
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem fotovoltaických solárních systémů a možnostmi jejich realizace v Albánii. Cílem práce je identifikovat roli podpůrných systémů pro rozvoj fotovoltaických systémů a zhodnotit institucionální podmínky trhu s fotovoltaikou a v jeho rámci nalézt prostor pro uplatnění českých firem. V teoretické části byly definovány základní pojmy týkající se solární energie a byl …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of photovoltaic solar systems and the possibilities of their implementation in Albania. The aim of the thesis is to identify the role of supportive schemes on the development of PV systems and assess institutional conditions of the photovoltaic system market and possibilities for business activities of Czech companies in the Albanian PV sector. Within the theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií