Josef Konečný

Bachelor's thesis

Vývoj životního pojištění a jeho doplňkových pojištění v ČR

The Development of Life Insurance and Additional Insurance in the Czech Republic
Anotácia:
V této práci se budu snažit popsat vznik a vývoj Životního pojištění v Čechách a na Slovensku, v Československu a později v České republice, jeho doplňkové produkty a parametry. Této problematice věnuji první dvě kapitoly, ve třetí kapitole nastíním vybrané produkty ŽP. Třetí kapitola bude podrobněji zaměřena na životní pojištění a jeho doplňková pojištění jako takové. V závěru práce bych se pokusil …viac
Abstract:
In this work I will try to describe the emergence and development of life insurance in Bohemia and the Slovak Republic, Czechoslovakia and later the Czech Republic, its products and additional parameters. This issue dedicate the first two chapters, the third chapter outline selected products for the handicapped. The third chapter is specifically focused on life insurance and supplementary insurance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.
  • Oponent: Ing. Alois Rous, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Insurance industry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.