Aneta ANDRÁŠIKOVÁ

Bakalářská práce

Statistická analýza intervalových dat v symbolic data analysis

Statistical analysis of interval data in symbolic data analysis
Anotace:
Ve statistické praxi se v dnešní době můžeme poměrně často setkat s rozsáhlými datovými soubory, které obsahují až stovky tisíců pozorování. Práce s takovými soubory je umožněna vyspělou úrovní počítačů, především pak statistických softwarů, které analýzu s nimi usnadňují. Otázkou však zůstává, jak hromadná data z těchto souborů analyzovat. Nové pojetí, které přináší užitečný nástroj analýzy datových …více
Abstract:
In statistical practice nowadays we quite often meet up with large data sets that contain hundreds of thousands of observations. Dealing with these files is possible due to advanced level of computers, especially of statistical software to analyze them easier. However, the question remains, how to analyze mass data from these data sets. The new approach that delivers a useful tool for analyzing data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRÁŠIKOVÁ, Aneta. Statistická analýza intervalových dat v symbolic data analysis. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná statistika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cnp207 cnp207/2
13. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 5. 2015
Marklová, E.
14. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.