Lukáš JANÁČ

Bakalářská práce

The taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.

The taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.
Abstract:
Regiony Britské Kolumbie a Kalifornie jsou známé pro své přírodní krásy, národní párky a také své hospodářské bohatství. V první polovině devatenáctého století byla tato území a jejich přírodní zdroje příčinou konfliktů mocností, které kolonizovali Americký kontinent. Nicméně populace původních obyvatel byla početnější než populace nových osadníků a divoká příroda předurčovala charakter těchto regionů …více
Abstract:
The regions of British Columbia and California are famous for their natural beauties, national parks and also their economic wealth. In the first half of the nineteenth century these territories and their natural resources were a source of disputes of the powers that colonised the American continent. Nevertheless the population of the Natives was higher in numbers than that of the new settlers and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013
Zveřejnit od: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁČ, Lukáš. The taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta