Bc. Marcela HARANTOVÁ

Diplomová práce

Stárnutí populace v zemích V4 a dopady na ekonomiku

Ageing population in the V4 countries and its economic impacts
Anotace:
Předložená práce je zaměřená na stárnutí populace v zemích V4 a ekonomické dopady. Nejprve jsou definovány důležité pojmy související s tímto tématem, následuje charakteristika Visegrádské skupiny a vymezení ekonomické struktury jednotlivých zemí. Dále jsou v práci analyzovány důchodové systémy skupiny Visegrádské čtyřky, kde důležitá část je věnována odvodům do důchodového systému a podmínkám pro …více
Abstract:
This master's thesis is focused on the aging population in V4 countries and the economic impact this population has there. The first part of this paper will define important concepts related to this topic. I will then characterize the Visegrad countries and define the economic structure of each individual country. This thesis will analyze the pension systems of the Visegrad Groups as well as the conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARANTOVÁ, Marcela. Stárnutí populace v zemích V4 a dopady na ekonomiku. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management