Bc. Alexandra STUCHLÁ

Diplomová práce

Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci

The system of categorization of work in relation to occupational health protection
Anotace:
Úvod: Systém kategorizací prací rozděluje práce podle zátěže faktory pracovního prostředí do jednotlivých kategorií, které určují, jak velké riziko pro zdraví pracovníků daná práce představuje. Vznik profesionálních onemocnění je očekáván až v rizikových kategoriích 2R, 3 a 4 a proto jsou u těchto kategorií stanoveny vyšší požadavky na prevenci poškození zdraví při práci. Samotné kategorizaci předchází …více
Abstract:
Introduction: Categorizations system of work divides the work by load of factors work environment into individual categories, that determines, how big is the risk to the health of workers given work represents. The creation of professional diseases is expected till the high-risk categories 2R, 3 and 4, and therefore are in these categories established higher requirements for the prevention of injury …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUCHLÁ, Alexandra. Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta