Ing. Zuzana Bloščicová

Diplomová práce

Efektivita copingových strategií u zdravých sourozenců dětí s postižením

The effectiveness of coping strategies in healthy siblings of children with disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zdravých sourozenců dětí s postižením Pozornost je věnována popisu složitosti situace zdravého sourozence, copingovým strategiím zvládání těchto okolností a jejich efektivitě.
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of healthy siblings of children with disabilities. Attention is paid to the description of complexity of the situation of a healthy sibling, the coping strategies of coping with these circumstances and their effectiveness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie