Bc. Daša Kušniráková

Diplomová práce

Analysis of Open Data's Standardisation

Analysis of Open Data's Standardisation
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať súčasnú situáciu v oblasti štandardizácie otvorených dát, ktorej primárnou motiváciou je zlepšiť ich kvalitu a zabezpečiť dátovú interoperabilitu. Teoretická časť predstavuje aktuálne používané metódy hodnotenia kvality otvorených dát a existujúce štandardizačné riešenia v rámci Európy. Hlavný dôraz je ale kladený na nástroje vyvinuté Ministerstvom vnútra …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the actual situation regarding open data standardization, whose primary goal is to improve its quality and ensure data interoperability. The theoretical part introduces the currently-used data quality assessment methods, followed by the existing standardization solutions within Europe. The main focus is on the tools developed by the Ministry of Interior of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje služeb