Petr Bocák

Master's thesis

Business cycles in the Czech Republic: an empirical investigation

Kvantitativní analýza hospodářského cyklu v České republice
Abstract:
Cílem této práce je odhadnout měsíční pravděpodobnost recese pro českou ekonomiku. Nejprve zkonstruuji kompozitní indexy předstihových a souběžných indikátorů pomocí parametrického modelu odhadnutého metodou Maximum Likelihood. Zkonstruovaný předstihový index v průměru signalizuje maxima hospodářské aktivity s předstihem skoro jednoho roku a minima s předstihem jednoho měsíce. Abych odhadnul pravděpodobnost …more
Abstract:
The aim of this thesis is to estimate monthly probability that the Czech economy is in a recession. For this purpose, I construct indexes of coincident and leading variables from multiple time series by Maximum Likelihood. Changes in coincident index are preceded by changes in the leading index by almost one year for peaks and about one month for troughs on average. To assess the probability of recession …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Vít Pošta
  • Reader: Pavel Potužák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34942