Hana Krajíčková

Bakalářská práce

Prohlubování a zvyšování kvalifikace ve firmě ROSS Holding a. s.

Deepening and upgrading of skills in the company ROSS Holding a.s.
Anotace:
Pro bakalářskou práci je stanoveno několik dílčích cílů. V první řadě analyzuji práva a povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Vymezím hlavní rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Dále v praktické části vysvětlím postup přijímání pracovníků v ROSS Holding a.s. – co všechno musí firma udělat a co musí podstoupit zaměstnanec. Cílem je zjistit na co má právo zaměstnavatel a na co má právo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.