Hana Krajíčková

Bachelor's thesis

Prohlubování a zvyšování kvalifikace ve firmě ROSS Holding a. s.

Deepening and upgrading of skills in the company ROSS Holding a.s.
Abstract:
Pro bakalářskou práci je stanoveno několik dílčích cílů. V první řadě analyzuji práva a povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Vymezím hlavní rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Dále v praktické části vysvětlím postup přijímání pracovníků v ROSS Holding a.s. – co všechno musí firma udělat a co musí podstoupit zaměstnanec. Cílem je zjistit na co má právo zaměstnavatel a na co má právo …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Finance and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.