Bc. Markéta Tomešová

Diplomová práce

Mezinárodní rozvojové banky - jejich role v měnícím se ekonomickém prostředí

Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou mezinárodní rozvojové banky, konkrétně se práce zaměřuje na Světovou banku, Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. Práce začíná historickými počátky, kterými byla Bretton-woodská konference, a poté se věnuje proměnám jednotlivých bank od založení do současnosti. V první řadě zmiňuje základní charakteristiku, kterou tvoří vznik, cíle banky, organizační …více
Abstract:
The subject of this thesis are international development banks, specifically the work focuses on the World Bank, the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development. The work begins with the historical beginnings of the Bretton Woods Conference and then addresses the transformation of individual banks from foundation to present. First of all, it mentions the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS