Bc. Petra Křivánková

Master's thesis

Historie chemie

History of Chemistry
Abstract:
Tvůrčí část diplomové práce zpracovává období chemie 17. a 18. století, doplňuje vybraná témata, která s těmito obdobími souvisí, a rozšiřuje některá již dříve vytvořená témata. Diplomová práce autorky navazuje na její bakalářskou práci, v níž zpracovala období pravěku, starověku a alchymie. Cílem výzkumné části diplomové práce byl rozbor zmínek o historii chemie uvedených v učebnicích chemie pro základní …more
Abstract:
The creative part of the diploma thesis processes history of chemistry of the 17th and 18thcentury, completes selected topics related to these periods and extends some previously created topics. The diploma thesis of the author follows up on her bachelor's thesis, in which the prehistoric times, antiquity and alchemy were processed. The aim of the research part of the diploma thesis was to analyze …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy