Bc. Petra Křivánková

Master's thesis

Historie chemie

History of Chemistry
Anotácia:
Tvůrčí část diplomové práce zpracovává období chemie 17. a 18. století, doplňuje vybraná témata, která s těmito obdobími souvisí, a rozšiřuje některá již dříve vytvořená témata. Diplomová práce autorky navazuje na její bakalářskou práci, v níž zpracovala období pravěku, starověku a alchymie. Cílem výzkumné části diplomové práce byl rozbor zmínek o historii chemie uvedených v učebnicích chemie pro základní …viac
Abstract:
The creative part of the diploma thesis processes history of chemistry of the 17th and 18thcentury, completes selected topics related to these periods and extends some previously created topics. The diploma thesis of the author follows up on her bachelor's thesis, in which the prehistoric times, antiquity and alchemy were processed. The aim of the research part of the diploma thesis was to analyze …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy