Ivana Brúderová

Diplomová práce

NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL DEVELOPMENT IN CHILE

Ekonomický růst a regionální rozvoj v Chile
Anotace:
Téma územních nerovností se dostala do povědomí jenom nedávno, se zvýšeným počtem autorů zkoumajících téma v latinskoamerického regionu, kde se z ní stal závažný problém. Neschopnost Chile exportovat benefity svého národního růstu do regionů, jsou důvodem k znepokojení jelikož územní nerovnosti již brání zemi dále udržitelně zvyšovat svou úroveň celonárodního růstu. Prostřednictvím analýzy ekonomických …více
Abstract:
Topic of territorial inequalities has gained importance recently, with increased number of authors investigating the topic in Latin American region, where it became a serious issue. Chilean incapability to export a benefits of its national growth to the regions, are a matter of concern of Chilean government as territorial inequalities already prevents the country in further increasing its level of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Jana Gutiérrez Chvalkovská
  • Oponent: Vladimír Benáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48035