Jan Horáček

Bakalářská práce

Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní

Level of Usage of Voice User Interface
Anotace:
Práce rozebírá hlasové uživatelské rozhraní, resp. komunikaci člověka se strojem pomocí řeči. Pomáhá čtenáři v orientaci v základních teoretických přístupech problematiky, identifikuje hlavní softwarové produkty a hodnotí současnou úroveň jejich využitelnosti. Důraz je kladen na vymezení kritických faktorů, které brání masovému rozšíření těchto technologií mezi běžnými uživateli. První část je věnovaná …více
Abstract:
This study focuses on the voice user interface, that is the communication between a human and a machine using speech. The aim is to contribute to reader’s familiarity with basic theoretical approaches to the topic, to identify main software products and to assess their present level of usability. A recognition of crucial factors hindering mass utilization of such technologies by common users is included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2006
  • Vedoucí: Tomáš Šalamon

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/246

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma