David Drahoňovský

Bakalářská práce

Příčiny stresu a jeho zvládání u malých podnikatelů

The causes of stress and ways in which to deal with it in small businesses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu u malých podnikatelů, především tím, jaké jsou jeho příčiny a jak ho lze zvládat. Teoretická část je věnována stresu, jeho podstatě, typům a možným stresorům. Uváděny jsou příčiny a projevy stresu jak na vysoké škole, tak v pracovním životě. Druhá teoretická část je zaměřena na mechanismy zvládání stresu, na cyklus vyhýbání se stresu, přeměnu hrozby ve …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of stress in small businesses, especially what are its causes and how can we manage it. The theoretical part is about stress, its nature, types, and possible stressors. The causes of stress are described at university and at work. The second theoretical part is focused on the mechanisms of stress management, stress avoidance cycle, threat into challenge transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Lukáš Durda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách