Theses 

Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP – Petr Olišar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr Olišar

Diplomová práce

Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP

Sending e-mails throw a queue in PHP

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na představení problematiky rozesílání e-mailů pomocí fronty. Vychází z reálných potřeb společnosti, ve které pracuji, a kde také probíhal sběr analytických dat, na jejichž základě mohly být učiněny závěry diplomové práce. Záměrem práce je porovnat dva přístupy: odesílání e-mailů pomocí databázové fronty a odesílání pomocí speciálního software určeného pro práci s frontou RabbitMQ. Jedním ze dvou hlavních cílů je detailně popsat fungování aplikace RabbitMQ. Druhým hlavním cílem práce je najít optimální řešení pro rychlost rozesílky, a to bez většího vytížení serveru během generování a rozesílání e-mailů. Toto optimální řešení je promítnuto do knihovny, která umožní oddělit aplikaci, jež e-maily odesílá, od generování a grafické podoby e mailu. Výsledkem práce je knihovna, publikovaná jako open source, která je otestována zátěží rozesílky milionů e-mailů týdně. V práci jsou také uvedeny detailní statistiky, které porovnávají rychlost rozesílání emailů v návaznosti na zatížení serveru (procesor, paměť, databázi, pevné disky) při dané rozesílce.

Abstract: The master´s thesis is based on introduction of problematics of sending e-mails with a help of a queue. It reflects needs of a company where I work and where the data collection has been done. The intent of my thesis was to compare two approaches: sending emails by database´s front or sending emails with help of special software designated for work with RabbitMQ. The one of the two main aims of the thesis is to describe working with RabbitMQ. To find an optimal solution for swiftness of the e-mail´s delivery is the second purpouse, while the server remains without significant overload. The aim is to create an application which will be capable of separating sending and creating emails. The application is now publicated as an opensource and it has been tested by delivery frequence of millions of e-mails weekly. There are detailed statistics in the master´s thesis. They compare swiftness of the delivery following the load of the server during the whole process of sending e-mails.

Klíčová slova: databáze, e-mail, fronta, RabbitMQ

Keywords: e-mail, RabbitMQ, database, queue

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Jiří Kosek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72748


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz