Bc. Barbara Ocsovayová

Bachelor's thesis

The Legacy of Slavery in the Lives of African American Women

The Legacy of Slavery in the Lives of African American Women
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkušenostmi otrokyň v dobách otroctví v Americe, přičemž sa berou v úvahu antirasistické i antisexistické diskurzy. Poskytuje důkladný historický přehled, který srovnává životy černých otrokyň a otroků. Dále se práce věnuje vlivu sexismu v 19. století na bílé ženy a černé otrokyně, stejně jako o vlivu genderové nerovnosti otroctví na zotročené černé muže. Následně se …more
Abstract:
This thesis deals with experiences of black slave women in times of slavery in America whilst taking into consideration both the antiracist and antisexist discourse. It provides a thorough historical overview which puts into comparison the lives of black female slaves and their male counterparts. Moreover, impact of sexism in the 19th of century on both white women and black slave women is discussed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature