Bc. Barbara Ocsovayová

Bachelor's thesis

The Legacy of Slavery in the Lives of African American Women

The Legacy of Slavery in the Lives of African American Women
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá zkušenostmi otrokyň v dobách otroctví v Americe, přičemž sa berou v úvahu antirasistické i antisexistické diskurzy. Poskytuje důkladný historický přehled, který srovnává životy černých otrokyň a otroků. Dále se práce věnuje vlivu sexismu v 19. století na bílé ženy a černé otrokyně, stejně jako o vlivu genderové nerovnosti otroctví na zotročené černé muže. Následně se …viac
Abstract:
This thesis deals with experiences of black slave women in times of slavery in America whilst taking into consideration both the antiracist and antisexist discourse. It provides a thorough historical overview which puts into comparison the lives of black female slaves and their male counterparts. Moreover, impact of sexism in the 19th of century on both white women and black slave women is discussed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / English Language and Literature