Bc. et Bc. Tereza Habartová

Master's thesis

Ida a Vladislav Vaculkovi - Realizace pro veřejný prostor

Ida and Vladislav Vaculka - Artworks in public space
Abstract:
Magisterská diplomová práce se věnuje dílu Idy a Vladislava Vaculkových, jejichž tvorba spadá do druhé poloviny dvacátého století. Konkrétně se zaměřuje na realizace ve veřejném prostoru, na nichž manželé pracovali od konce padesátých do konce osmdesátých let. První část textu je věnována autorům, technikám tvorby a jednotlivým realizacím. V druhé části je sledován současný stav konkrétních děl, jejich …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the art of Ida and Vladislav Vaculka who worked in the second half of the twentieth century. Specifically, it focuses on artworks in public space from the late fifties to the late eighties. The first part of the text is devoted to authors, techniques and individual artworks. The second part of the thesis follows the current condition of concrete pieces of art, their history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts