Jakub HAMOUZ

Diplomová práce

Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti regionů soudržnosti (NUTS 2) Severovýchod, Severozápad, Dolnoslezské a Opolské vojvodství

Comparative analysis of the regional competitiveness of Cohesion regions (NUTS 2) Northeast, Northwest, Lower Silesian voivodeship and Opole voivodeship
Anotace:
Název diplomové práce je "Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti regionů soudržnosti". Cílem práce je zanalyzovat a popsat rozdíly z hlediska regionální konkurenceschopnosti NUTS II regionů soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Dolnoslezské a Opolské vojvodství. V první části je provedena rešerše odborné literatury a článků s důrazem na koncept konkurenceschopnosti a přístupů k jejímu …více
Abstract:
The title of the thesis is "Comparative analysis of regional competitiveness of Cohesion regions". The aim of the thesis is to analyze and describe the differences in terms of regional competitiveness of the NUTS II Cohesion region Northwest, Northeast, Lower Silesian and Opole Voivodeship. In the first part, literature and articles are reviewed with emphasis on the concept of competitiveness and approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMOUZ, Jakub. Komparativní analýza regionální konkurenceschopnosti regionů soudržnosti (NUTS 2) Severovýchod, Severozápad, Dolnoslezské a Opolské vojvodství. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická