Lukáš SVOBODA

Bakalářská práce

Dusík ve výživě a hnojení vybrané odrůdy brambor

The nitrogen in nutrition and fertilization of selected potato variety
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reakcí odrůdy bramboru Princess na různou úroveň hnojení. Cílem bylo porovnat vliv samotného dusíku a jeho kombinace s fosforem a draslíkem na výnos hlíz a jeho složení, obsah sušiny a škrobu.
Abstract:
This thesis deals with a reactions of potato variety Princess at different levels of fertilization. The aim was to compare the effect of alone nitrogen and its combination with phosphorus and potassium on tuber yield and its composition, dry matter content and starch.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013
Zveřejnit od: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Lukáš. Dusík ve výživě a hnojení vybrané odrůdy brambor. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cohdi3 cohdi3/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.