Pavel Čech

Bakalářská práce

Odboj v období 2. Světové války v okrese Chrudim

The Resistence in the Second World War in Chrudim Region
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na události II. Světové války v letech 1939 ? 1945 v okrese Chrudim. Především na partyzánské skupiny, které na našem území působily. Jsou zde zmíněna důležitá data, osoby, skupiny i výsadky, které nějakým způsobem zasáhly do historie, bojů či protinacistického odboje v okrese Chrudim. Cílem Bakalářské práce je shrnutí průběhu II. Světové války v okrese Chrudim do jednoho …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the events of the Second World war between years 1939 ? 1945 in Chrudim region. Mainly on partisan forces, which operated in our territory. There are mentioned important dates, persons, groups and airdrops, which anyway belongs to the history, to the battles or to the antinazi resistence in Chrudim region. The main aim of this Bachelor thesis is summary the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Veber

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čech, Pavel. Odboj v období 2. Světové války v okrese Chrudim. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia