Bc. Markéta Pokorná

Bachelor's thesis

Obraz ženy v současných polských časopisech pro ženy

Image of women in the current Polish magazines for women
Anotácia:
Tématem mojí bakalářské diplomové práce je obraz ženy v současných polských časopisech pro ženy. První část vychází ze specifické polské teorie jazykového obrazu světa, která nám přibližuje jazyk z hlediska kulturního vývoje a předkládá nám vlivy, které na jeho změny po staletí působily. Další část obsahuje analýzu obrazu ženy, jenž nám současná konzumní společnost předkládá. Praktická část je částí …viac
Abstract:
The theme of my bachelor degree thesis is the image of women in the current Polish magazines for women. The first part is based on specific Polish theory language world´s image that the language approaches on the part of cultural developments and submits us influences its changes for centuries they operate. The next section provides analysis of the image of women that current consumer society submits …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2010
  • Vedúci: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta