Bc. Jiří Trnka

Diplomová práce

Studium viskozitních a mazivostních vlastností motorových olejů

Study of viscosity and lubrication properties of engine oils
Anotace:
Motorové oleje rozhodují o spolehlivé funkci motoru. Během jeho provozu dochází v motorovém oleji k velkým změnám, které se týkají rovněž viskozity. Diplomová práce proto řeší vliv změny kinematické viskozity motorových olejů na jeho mazivostní a protioděrové vlastnosti. Změna viskozity motorových olejů odebraných z hnacích jednotek Českých drah byla stanovena pomocí Stabingerova viskozimetru, mazivostní …více
Abstract:
Engine oils determine the engine reliability. During engine operation are changes in properties oil. Among the important properties belong viscosity. Therefore thesis deals with due to change kinematic viscosity engine oils on his lubricity and anti-wear properties. Change viscosity engine oils taken from Českých drah was determined Stabinger viscometer. For determination lubricity and anti-wear was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trnka, Jiří. Studium viskozitních a mazivostních vlastností motorových olejů. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě