Ing. Michal Krč, CSc.

Diplomová práce

Ocenění vybraného podniku v konkurzu

Business Valuation in Bankruptcy
Anotace:
Práce se zabývá právními aspekty oceňování podniku v konkurzu. Úvodní část je věnována analýze současného stavu zákona o znalcích a tlumočnících a názorům na podobu jeho budoucí novely. Následně je vymezena úloha oceňování majetku v insolvenčním řízení. V další části se autor zabývá teoretickými a metodologickými aspekty oceňování podniku, práce je ukončena oceněním vybraného podniku v konkurzu a interpretací …více
Abstract:
This thesis deals with the legal aspects of business valuation in bankruptcy. Introductory part is devoted to analyzing the current state of the existing law Act about experts and interpreters, and speaking against the image of its future amendments. Following is the role of the valuation of assets in the insolvency proceedings. In the next part, the author deals with the theoretical and methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta