Bc. Hana RAJČOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

\rus{Vinodelp1cheskii0 turizm v yuzhnoi0 Moravii - perspektivnaya oblastp1 turizma}

Wine tourism in the region of Southern Moravia - a promising touristic area
Abstract:
This bachelor thesis is focused on wine tourism in the region of Southern Moravia as a specific touristic area. In the first chapter we describe wine-growing history, in the second chapter we describe wine production and classification. The third chapter is dedicate to wine tourism, to individual wine regions, pathways and to service certification. The fourth chapter describes important wine events …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vinařskou turistiku na jižní Moravě jako na specifickou oblast cestovního ruchu. V první kapitole se zaměříme na historii vinařství, ve druhé pak na výrobu a klasifikaci vín. Třetí část je věnována vinařské turistice, jednotlivým vinařským podoblastem a trasám, dále pak certifikaci služeb. Čtvrtá část se zaměřuje na významné vinařské akce. Součástí bakalářské práce je …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jelena Kupcevičová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAJČOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. \rus{Vinodelp1cheskii0 turizm v yuzhnoi0 Moravii - perspektivnaya oblastp1 turizma}. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta