Bc. Ulbossyn Aidymbekova

Bakalářská práce

Guerrilla Marketing in Education Industry

Guerrilla Marketing in Education Industry
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání partyzánského marketingu ve vzdělávacím průmyslu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. První část je zpracovávána na základě prostudované odborné literatury. Podrobněji se zabývá historii slova "partyzánský", filozofii guerilla marketingu, typy a efekty partyzánského marketingu, a také definice guerilla marketing a neziskové …více
Abstract:
This thesis is focused on researching of guerrilla marketing in educational industry. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part is elaborated on the basis of studied literature. In detail, it deals with the history of word “guerrilla”, guerrilla marketing philosophers, and types of guerrilla marketing weapons, guerrilla marketing effects, and definitions of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: MSc Oldřich Dutý
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní