Sofia Osipova

Bakalářská práce

The Tourism Policy in the European Union

The Tourism Policy in the European Union
Anotace:
Tato práce zkroumá politiku cestovního ruchu v Evropské Unii. Především se autorka zaměřuje na takovou politiku a postupy, které přispívají k životnímu postředí, sociokulturnímu a ekonomickému rozvojí oblasti Baltiského moře a jeho udržitelnosti. Udržitelnost prostředí (životního, sociokulturního nebo ekonomického) je poměrně nový koncept, který od nedavna začal také ovlivnovat průmsl cestovního ruchu …více
Abstract:
This thesis studies tourism policies in the European Union. In particular author focused on those policies and practices which contribute to environmental, socio-cultural and economic development of the Baltic Sea Region region and its sustainability. Sustainability is a relatively new concept and it has recently had an impact on tourism industry as well. The author pursued a goal of showing the benefits …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze