Theses 

The Tourism Policy in the European Union – Sofia Osipova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Sofia Osipova

Bakalářská práce

The Tourism Policy in the European Union

The Tourism Policy in the European Union

Anotace: Tato práce zkroumá politiku cestovního ruchu v Evropské Unii. Především se autorka zaměřuje na takovou politiku a postupy, které přispívají k životnímu postředí, sociokulturnímu a ekonomickému rozvojí oblasti Baltiského moře a jeho udržitelnosti. Udržitelnost prostředí (životního, sociokulturního nebo ekonomického) je poměrně nový koncept, který od nedavna začal také ovlivnovat průmsl cestovního ruchu. Autorka měla v cíli znazornit potencialní výhody tohoto konceptu v cestovním ruchu, jakož i případné negativní dopady, a také dát nějaké doporučení k této praxi. Proč bychom se měli zajímat o udržitelnosti a co cestovní ruch má s tím společného? To jsou hlavní otázky položené v této práci. Autorka se domnívala, že díky tomuto výzkumu dojde ke zvýšení povědomí o tomto konceptu, a že káždý z nas jako turista si uvědomí že může jak pomoci a také poškodit životní prostředí a jeho obyvatele.

Abstract: This thesis studies tourism policies in the European Union. In particular author focused on those policies and practices which contribute to environmental, socio-cultural and economic development of the Baltic Sea Region region and its sustainability. Sustainability is a relatively new concept and it has recently had an impact on tourism industry as well. The author pursued a goal of showing the benefits of sustainable approach to tourism as well as any negative impacts and gave some recommendation to this practice. Why should we care about sustainability and what does tourism have to do with it? These are the main questions asked in this thesis. With this research the author hoped to increase the awareness about this term and that we as tourists can help or harm the environment and its inhabitants while going for a vacation to any destination.

Keywords: Sustainability, \ sustainable tourism development, \ tourism policy, \ economic, socio-cultural and environmental development, \ Baltic Sea Region, \ udržitelnost, \ udržitelný rozvoj cestovního ruchu, \ politika cestovního ruchu, \ ekonomická, sociokulturní a životní rozvoj, \ Region Baltského moře.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz