Adéla Gabrielová

Bakalářská práce

Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje ENPEKA, a. s.

Financial analysis and prognosis of future future finance situation of ENPEKA a. s.
Anotace:
Cílem práce je provést finanční analýzu pekárny ENPEKA a. s. za roky 2012 až 2016 a pokusit se prognózovat vývoj finanční situace pro rok 2017. Vše je provedeno na základě veřejně dostupných informací. Práce se skládá ze dvou základních částí. První, metodická část, popisuje základní metody a postupy. Na část metodickou navazuje část analytická, která aplikuje jednotlivé postupy a metody při provádění …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to carry out finance analysis for the bakery ENPEKA a. s. between the years of 2012 – 2016 and to outline the future finance situation for the year of 2017. All is elaborated on the basis of public available information. The thesis includes two main parts. The first, methodical part, describes basic methods and processes. The methodical part is followed by analytic part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Marek
  • Oponent: Aleksandre Petriashvili

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74153