Theses 

VLIV ARABSKÉHO JARA NA MEDIÁLNÍ REPREZENTACI MUSLIMSKÝCH ZEMÍ V ČESKÉM TISKU: TUNISKO A SÝRIE – Bc. Lucie KOŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie KOŽOVÁ

Diplomová práce

VLIV ARABSKÉHO JARA NA MEDIÁLNÍ REPREZENTACI MUSLIMSKÝCH ZEMÍ V ČESKÉM TISKU: TUNISKO A SÝRIE

The influence of Arab Spring on media representation of muslim countries in czech press: Tunisia and Syria

Anotace: Diplomová práce zjišťuje, jak se arabské jaro promítlo do zkoumané části mediální reprezentace arabských zemí v českých tištěných médiích a jak se ve vybraných obdobích mediální reprezentace proměňuje. Autorka tuto problematiku sleduje skrze databázi Anopress a to na konkrétním případu dvou zemí: Tuniska a Sýrie. Přepisy článků v databázi Anopress jsou podrobeny analýze. V rámci analýzy byl zkoumán písemný komunikát v 202 přepisech článků. Tyto články vyšly v předrevolučním, revolučním a porevolučním období v denících MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Právo. Prvním obdobím je doba před arabským jarem a to 20.12.2008 20.1.2009 v Tunisku a období mezi 16.3. a 16.4. 2009 v Sýrii. Dále bylo analyzováno období, kdy byly revoluce v obou případech nejintenzivnější, tedy od 20. 12. 2010 do 20. 01. 2011 v Tunisku a od 16. 03. do 16. 04. 2011 v Sýrii. Posledním analyzovaným obdobím je v Tunisku 20. 12. 2012 20. 12. 2013 a u Sýrie 16.03.2013 16.4.2013. Autorka práce vychází z teorií a konceptů referujících o konstrukci sociální a mediální reality, reprezentaci, stereotypech a stereotypizaci, agendě-setting, gatekeepingu a zpravodajských hodnotách a zdrojích. V diplomové práci je hlavní výzkumnou metodou kvantitativní obsahová analýza doplněná o interpretativní čtení. Závěry práce ukazují konkrétní rozdíly v mediální reprezentaci Tuniska a Sýrie a zároveň přinášejí poznatky o promítnutí arabského jara do mediálního obrazu arabských zemí v českých tištěných médiích.

Abstract: This thesis investigates how the Arab Spring is reflected in media representations of Arab countries in Czech printed media and how media representations change in specific periods. The author pursues this issue via Anopress, on the case of two countries: Tunisia and Syria. The thesis presents results from an analysis of 202 articles (transcriptions of articles in the Anopress), which were published in the pre-revolutionary, revolutionary and post-revolutionary period in the newspapers MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny and Právo. The first period is the time before the Arab Spring from 20. 12. 2008 to 20. 01. 2009 in Tunisia and between 16. 03. and 16.4. 2009 in Syria. Furthermore, periods when the revolution was the most intense in both cases, from 20. 12. 2010 to 20. 01. 2011 in Tunisia and from 16. 03. to 16. 04. 2011 in Syria, were analyzed as well. The last analyzed period in the thesis is in Tunisia from 20. 12. 2012 to 20. 12. 2013 and in Syria from 16. 03. 2013 to 16. 04. 2013. This thesis is based on theories and concepts referring to the construction of reality, representation, stereotypes and stereotyping, agenda-setting, gatekeeping and news values, typology of news, topics and resources. In this thesis, the main research method is the quantitative content analysis complemented by interpretive sociological reading. Conclusions of the works show specific differences in media representation of Tunisia and Syria and also bring findings about Arab Spring reflection in articles about Tunisia and Syria.

Klíčová slova: Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny, mediální obraz, Tunisko, Sýrie, arabské revoluce, arabské jaro, muslimové, Arabové, obsahová analýza, interpretativní sociologické čtení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOŽOVÁ, Lucie. VLIV ARABSKÉHO JARA NA MEDIÁLNÍ REPREZENTACI MUSLIMSKÝCH ZEMÍ V ČESKÉM TISKU: TUNISKO A SÝRIE. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz