Bc. Michaela Drábková

Bakalářská práce

Průmyslový podnik na kraji města – z pohledu komunikace, krizové komunikace, sponzoringu, vnímání firmy okolím

Industrial company on the edge of the Down - from the perspective of communication, crisis communication, sponsorship. Perceptions of the company by surrounding
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou průmyslových podniků na okraji města z pohledu komunikace, krizové komunikace, sponzoringu. Pro tuto analýzu jsem si zvolila dva stěžejní průmyslové podniky působící v našem regionu a to Unipetrol, a.s. a Czech Coal a.s. Dále budu zjišťovat, jejich postoj k životnímu prostředí a jak jsou vnímány veřejností. Má práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou …více
Abstract:
This Bachelor work occupies with the analysis of the industrial enterprises on the periphery of the town from the point of view of communication, crisis communication, sponsoring. For this analysis I chose two main firms working in our region - they are Unipetrol, a.s. and Czech Coal a.s. Next I will find out their attitude to the environment and how they are perceive by the public. My work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martínek
  • Oponent: Ing. Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní