Bc. Šárka STRMISKOVÁ

Diplomová práce

Poruchy příjmu potravy v období adolescence

Eating disorders in the period of adolescence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy v období adolescence. Obsahuje základní charakteristiku adolescence, biologické, psychologické a sociální změny, které s tímto obdobím souvisejí. Popisuje historii poruch příjmu potravy a nejčastější typy onemocnění jako je mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Vymezuje také méně známé typy poruch příjmu potravy. …více
Abstract:
The diploma thesis deals with eating disorders in the period of adolescence. It contains basic characteristics of adolescence, biological, psychological and social changes which are connected with this period. It describes the history of eating disorders and the most common types of the diseases, such as anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder. It includes less known types of eating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRMISKOVÁ, Šárka. Poruchy příjmu potravy v období adolescence. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika