Ing. Otakar Lucák

Master's thesis

Efektivita internetového marketingu ve vztahu k řízení značky realitní společnosti

Online marketing effectiveness in relation to brand management of a real estate corporation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou efektivity internetového marketingu ve vztahu k řízení značky realitní společnosti. Má za cíl zjistit, jaká je současná efektivita internetového marketingu v budování značky, a navrhnout možné alternativy ke zvýšení efektivity řízení značky vybraného podniku internetovým marketingem. První část se věnuje hlavním aspektům realitního trhu včetně analýzy současné …more
Abstract:
The thesis is devoted to the matters of an online marketing effectiveness in relation to the brand management of a real estate corporation. Its aim is to determine, what is the current marketing effectiveness in brand building and to propose other possible alternatives in order to increase effectiveness of the brand management in chosen business via online marketing. The first part focuses on the main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: Ing. Peter Stuchlík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance