Samuel Trstenský

Bachelor's thesis

Návrh informační podpory pro procesy řízení vztahu se zákazníkem

Design of information support of CRM processes
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of requirements for support of CRM processes in several companies and identification of their shared intersection. Based on this analysis, it presents the solution of the system for each company using UC diagrams. It compares the requirements of companies with the offer of CRM systems on the market and evaluates the suitability of these solutions. Subsequently …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek na podporu CRM procesov v niekoľkých spoločnostiach a identifikáciou ich spoločného prieniku. Na základe tejto analýzy pre každý podnik uvádza riešenie systému pomocou diagramov použitia. Požiadavky podnikov porovnáva s ponukou CRM systémov na trhu a vyhodnocuje vhodnosť týchto riešení. Následne sa práca venuje návrhu základného CRM riešenia založeného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Lofaj

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta