Samuel Trstenský

Bakalářská práce

Návrh informační podpory pro procesy řízení vztahu se zákazníkem

Design of information support of CRM processes
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of requirements for support of CRM processes in several companies and identification of their shared intersection. Based on this analysis, it presents the solution of the system for each company using UC diagrams. It compares the requirements of companies with the offer of CRM systems on the market and evaluates the suitability of these solutions. Subsequently …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek na podporu CRM procesov v niekoľkých spoločnostiach a identifikáciou ich spoločného prieniku. Na základe tejto analýzy pre každý podnik uvádza riešenie systému pomocou diagramov použitia. Požiadavky podnikov porovnáva s ponukou CRM systémov na trhu a vyhodnocuje vhodnosť týchto riešení. Následne sa práca venuje návrhu základného CRM riešenia založeného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Lofaj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta