Bc. Zuzana TOPINKOVÁ

Diplomová práce

Československé pohraniční pásmo a jeho ochrana v úseku hranice se Spolkovou republikou Německo v letech 1961-1989

Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na ochranu československého pohraničí v úseku se Spolkovou republikou Německo v letech 1961-1989. Cílem předkládané práce je analyzovat stav pohraničních pásem, organizaci Pohraniční stráže a radiotechnického vojska. Obě složky plnily klíčovou roli v ochraně státu, přesto měla každá z nich jiný úkol. Radiotechnické vojsko monitorovalo pasivním sledovacím systémem nepřítele …více
Abstract:
The thesis focuses on the protection of the Czechoslovak border area in the section with the Federal Republic of Germany in the years 1961-1989. The aim of the present thesis is to analyze the state of the border zones, the organization of the Border Guard and the radio-technical orces. Both forces played a key role in the protection of the state, yet each had a different task. The radiotechnical troops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOPINKOVÁ, Zuzana. Československé pohraniční pásmo a jeho ochrana v úseku hranice se Spolkovou republikou Německo v letech 1961-1989. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Moderní dějiny