Markéta FIŠAROVÁ

Diplomová práce

Rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětu český jazyk v primární škole prostřednictvím digitálních zdrojů

Reading literacy development in the Czech language through digital resources
Anotace:
Obsah diplomové práce je věnován problematice čtenářské a digitální gramotnosti u žáků prvního stupně základní školy. V teoretické části jsou oba jevy blíže popsány, a to i s ohledem na význam těchto fenoménů pro úspěšné uplatnění jedince ve společnosti. Blíže je specifikován nejen současný stav rozvoje těchto gramotností v českých školách a existující limity, ale jsou uvedeny i nejvhodnější způsoby …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to contribute to understanding of reading and digital literacy among the first grade primary school pupils. In the theoretical part both phenomena are described in more detail as well as their importance for successful functioning of any individual in society. Furthermore the empirical part deals with current development of these skills at Czech primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIŠAROVÁ, Markéta. Rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětu český jazyk v primární škole prostřednictvím digitálních zdrojů . Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta