Bc. Vojtěch Pekař

Master's thesis

Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Offenses Against Public Order, Peaceful Coexistence and Property
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou správního trestání v České republice, a to jeho konkrétní výsečí, kterou představují „přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku“. V úvodu kvalifikační práce jsou po krátkém historickém exkurzu obecně vymezeny pojmy „správní trestání a přestupek“. Podstatnou část diplomové práce však tvoří podrobný rozbor stávající právní úpravy výše uvedených …viac
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the issues of administrative punishment in the Czech Republic, more specifically with its sector represented by "public order, civil coexistence and property offences". After a brief historical introduction the initial part of the Thesis offers general definitions of the terms of "administrative punishment and offence". Major part of the Thesis, however, is dedicated to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta