Yanyu Xu

Bakalářská práce

Assessment of the Regulation of Global Financial Markets after Financial Crisis

Assessment of the Regulation of Global Financial Markets after Financial Crisis
Anotace:
As we know that, the reform of financial market has been important in the last decades, especially after the 2007 Financial Crisis. Moreover, the supervision and regulation has been the object of important change. A number of countries (the USA, UK) are presently radically changing their regulatory system. In other European countries, evolution trends are moving in the same direction. In order to In …více
Abstract:
As we know that, the reform of financial market has been important in the last decades, especially after the 2007 Financial Crisis. Moreover, the supervision and regulation has been the object of important change. A number of countries (the USA, UK) are presently radically changing their regulatory system. In other European countries, evolution trends are moving in the same direction. In order to In …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava