Yanyu Xu

Bachelor's thesis

Assessment of the Regulation of Global Financial Markets after Financial Crisis

Assessment of the Regulation of Global Financial Markets after Financial Crisis
Abstract:
As we know that, the reform of financial market has been important in the last decades, especially after the 2007 Financial Crisis. Moreover, the supervision and regulation has been the object of important change. A number of countries (the USA, UK) are presently radically changing their regulatory system. In other European countries, evolution trends are moving in the same direction. In order to In …more
Abstract:
As we know that, the reform of financial market has been important in the last decades, especially after the 2007 Financial Crisis. Moreover, the supervision and regulation has been the object of important change. A number of countries (the USA, UK) are presently radically changing their regulatory system. In other European countries, evolution trends are moving in the same direction. In order to In …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava