Bc. Anděla ZUBROVÁ

Diplomová práce

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad - zaměřeno na pojmy z právní terminologie.

Translation of selected lexical units with tools supporting machine translation - focused on concepts from legal terminology.
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad - zaměřeno na pojmy z právní terminologie." se v teoretické části nejprve zabývá překladem jako takovým, dále pak překladu právních textů, specifiky právnického jazyka a v neposlední řadě využití počítačových nástrojů pro překlad právního lexika. V rámci experimentu v části praktické byly hodnoceny …více
Abstract:
Master thesis entitled "Translation of selected lexical units by tools supporting machine translation - focused on concepts from legal terminology." In the theoretical part, it first deals with translation as such, then with the translation of legal texts, the specifics of legal language and last but not least the use of computer tools for the translation of legal lexis. The experiment in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
 • Vedoucí: PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZUBROVÁ, Anděla. Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad - zaměřeno na pojmy z právní terminologie.. České Budějovice, 2022. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.