Bc. Petr Šádek

Diplomová práce

Pedagogika Marie Montessori jako podpora připravenosti na školní docházku.

Maria Montessori Pedagogy as a support for school readiness.
Anotace:
Tato práce je rozdělena na dvě části. Praktická část pojednává o historii Montessori pedagogiky, jejich principech a pojmech, charakterizuje vývoj dítěte v předškolním věku v domácím i školním prostředí. Další kapitola popisuje školní zralost dítěte a její význam pro vstup dítěte na základní školu. Výzkumný projekt pak popisuje předškolní přípravu dětí a jejich rodičů v rámci dvacetitýdenního kurzu …více
Abstract:
This study is divided into two parts. The practical part discusses the history of Montessori pedagogy, its principles and concepts, describes development of a child under schoolage in the home and school environment. The next chapter describes the child's school readiness and its importance for the child to enter elementary school. The research project describes the pre-school children and their parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta