Bc. Martin Švehla

Diplomová práce

Verifikace, validace a optimalizace soustavy pravidel znalostního systému

Verification, validation and optimization of a knowledge system's rule set
Anotace:
Tato práce popisuje synapse transmuter ve znalostních a informačních robotech, který slouží pro řízení transformací synapse clusterů. Dále se práce zabývá možnostmi validace a verifikace sad transmutačních vzorů, optimalizaci těchto sad a možnostmi paralelizace synapse transmuteru.
Abstract:
This work describes synapse transmuter in knowledge and information robots, which serves for managing transformation of synapse clusters. The work further describes the possibilities of validation and verification of transmutation patterns sets, optimization of these sets and possibilities of synapse transmuter parallelization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky