Veronika STRÁŽNICKÁ

Master's thesis

Autorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných

The copyright protection of artworks
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem "autorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných" je zaměřena převážně na analýzu současné právní úpravy autorského práva v České republice a je specializována především na výtvarná díla. Odpovídá nám na otázku, jaké prvky uměleckých děl jsou chráněny naším právem, jaká jsou práva autorů originálních děl a jaké povinnosti má veřejnost vůči jejich výtvorům; zda je poskytovaná …more
Abstract:
This diploma thesis titled "the copyright protection of works of art" is focused mainly on the analysis of the current legislation of copyright in the Czech Republic and concentrates primarily on artworks. This thesis provides answers to the questions of what elements of artworks are protected by our law, what are the authors rights and what are the obligations of the public towards their creations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013
Accessible from:: 29. 3. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 17. 6. 2013
 • Supervisor: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STRÁŽNICKÁ, Veronika. Autorskoprávní ochrana uměleckých děl výtvarných. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses cpruh3 cpruh3/2
2/4/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15/8/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.