BcA. Daniel Macek

Master's thesis

1. Teoretická část: Vizuální inženýrství 2. Praktická část: a) autorská publikace: Color, Spatial Perception and Black Holes b) výstavní soubor: Color, Spatial Perception and Black Holes

1. Theoretical part: Visual Engineering 2. Practical part: a) Color, Spatial Perception and Black Holes b) Color, Spatial Perception and Black Holes
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá automatizací produktových studií zaměřených na módní fotografii a video. Popisuje moderní způsoby propojení fotografie a produktového videa, které se stává standardem mezi velkými e-commerce prodejci. Taktéž zde najdete výčet nejpoužívanějšího vybavení pro motorizovaný pohyb a tvorbu 3D vizualizací pro prezentaci produktů online. Nejedná se však o komplexní popis veškerého …more
Abstract:
This diploma thesis contains information on product studio automation focused on fashion photography and video. It also describes modern ways to connect photos and product videos that alter standard practice among large retail e-shops. Also, you will find a list of most commonly used equipment for motorized movement and 3D visualization for the presentation of products online. This is not a comprehensive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. MgA. Jan Jindra

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Macek, Daniel. 1. Teoretická část: Vizuální inženýrství 2. Praktická část: a) autorská publikace: Color, Spatial Perception and Black Holes b) výstavní soubor: Color, Spatial Perception and Black Holes. Zlín, 2021. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Visual Arts / Multimedia and Design - Advertising Photography

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.