Adéla Němečková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální fungování dítěte s poruchou autistického spektra ve vybrané základní škole

Anotace:
V této absolventské práci se zabývám sociálním fungováním dítěte s poruchou autistického spektra ve vybrané základní škole. Na začátku se zaměřuji na definici autismu a jeho konkrétnímu typy. Větší část jsem věnovala dětskému autismus, jelikož ho má diagnostikovaný mnou pozorovaný chlapec. Dále popisuji mentální retardaci, která bývá častou přidruženou nemocí u autismu. Celá práce je především zaměřena …více
Abstract:
This graduate work deals with a social life of a primary school child with the autism spectrum disorder. At the beginning, the definition of autism and its specific types are introduced. The main part concerns with child autism which is the very diagnose of the observed boy. Further, mental retardation is described, which often accompanies the autism disorder. The work primarily focuses on social interaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc