Brigita PIPOTOVÁ

Bakalářská práce

Volební analýza: Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po volbách v roce 2011

Election analysis: The causes of the fall of the Liberal Party of Canada after elections in 2011
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu Liberální strany v Kanadě a jejího pádu po federálních volbách v roce 2011. Cílem této práce je určit které příčiny vedly k největšímu neúspěchu bývalé nejúspěšnější a dlouhou dobu vládnoucí straně. Práce je rozdělena na tři stěžejní části: první slouží jako přehled kanadského volebního a stranického systému; druhá definuje vývoj Liberální strany z historického …více
Abstract:
This bachelor thesis dealt with the topic of Liberal Party of Canada and its fall in the 2011 federal elections. The goal of the thesis was to define which causes led to the biggest failure of the former most successful and long-time governing party. Thesis is built up on three main parts: first serves as an overview of the Canadian electoral and party system; second defines the progress of Liberal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIPOTOVÁ, Brigita. Volební analýza: Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po volbách v roce 2011. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/